Schuldhulpmaatjes Noordwijk

De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje kunnen ondersteunen bieden zolang het nodig is. De ondersteuning kan het volgende inhouden: in overleg met de hulpvrager een hulpvraag gevraagd; vertrouwenspersoon zijn; praten en waarmee waar nodig; een budgetplan maken samen met de hulpvrager; alle papieren verzamelen samen met de hulpvrager; de hulpvrager oproepen om dingen in gang te zetten; samen met de hulpvrager formulieren invullen; kleine schulden samen oppakken en oplossen; de hulpvrager begeleiden naar de schuldhulp van de gemeente van een andere instantie en daar alles voor orde maken; de hulpvrager blijven begeleiden bij een schuldhulptraject. Voor meer informatie kun je contact opnemen met coördinator Schuldhulpmaatjes Adry Beugelsdijk, e-mail: a.beugelsdijk@noordwijk.nl.